top of page

Terms and conditions for online store

 • ​E-shop prevádzkuje NEST s.r.o. so sídlom na Smreková 431, Záborské, 082 53 a IČO 47 539 887

 • Tieto obchodné podmienky určujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v súvislosti s nákupom a predajom tovaru prostredníctvom e-shopu.

 • Kupujúcim môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. 

Objednávka tovaru

 1. Kupujúci môže objednať tovar prostredníctvom e-shopu.

 2. Každá objednávka musí obsahovať informácie o konkrétnom produkte, množstve, cene a poštovnom.

 3. Objednávka sa stáva záväznou až po potvrdení objednávky zo strany predávajúceho.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku akéhokoľvek kupujúceho.

 

Ceny a platby

 1. Všetky ceny uvedené v e-shope sú vrátane DPH.

 2. Platba za tovar sa môže uskutočniť buď prostredníctvom platobnej brány, ktorú ponúka e-shop alebo na dobierku.

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovaru a poštovného. Kupujúci bude informovaný o zmene cien pred uskutočnením objednávky.

 

Dodanie a preprava

 1. Tovar bude dodaný kupujúcemu v dohodnutom termíne.

 2. Poštovné je uvedené v e-shope a závisí od vybranej prepravnej služby a miesta doručenia.

 3. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenie doručenia v dôsledku chyby prepravnej spoločnosti.

 

Reklamácie a vrátenie tovaru

 1. Kupujúci má právo na reklamáciu tovaru v zmysle platných právnych predpisov.

 2. Kupujúci môže tovar vrátiť do 14 dní od doručenia, pokiaľ bol tovar nevyužitý a v pôvodnom stave.

 3. Náklady na vrátenie tovaru nesie kupujúci.

Zodpovednosť predávajúceho

 1. Predávajúci zodpovedá za dodanie tovaru v dohodnutom termíne a v správnom stave.

 2. V prípade, že bol doručený vadný tovar, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu plnú sumu zaplatenú za tovar.

 3. Predávajúci nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia tovaru.

 

Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci zabezpečuje ochranu osobných údajov kupujúceho v súlade s platnými právnymi predpismi.

 2. Predávajúci zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu, ktorý je nevyhnutný pre realizáciu objednávky.

 3. Kupujúci súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú spracované a uchovávané v súlade s právnymi predpismi.

 

Zmeny v obchodných podmienkach

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky. Kupujúci bude informovaný o zmene obchodných podmienok e-mailom alebo prostredníctvom e-shopu.

 2. Zmena obchodných podmienok sa týka iba objednávok uskutočnených po účinnosti nových obchodných podmienok.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 2. Ak niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok bude neplatné, zvyšok obchodných podmienok zostáva v platnosti.

 3. V prípade sporu medzi kupujúcim a predávajúcim sa budú snažiť spor vyriešiť mimosúdnou cestou, ak to bude možné. Ak nie je možné spor vyriešiť mimosúdnou cestou, bude riešený príslušným súdom v Slovenskej republike.

bottom of page