top of page

Rekuperácia chladu

Rekuperácia chladu je štandardná funkcia, ktorú má každá rekuperačná jednotka Flexit rovnako, ako aj rekuperáciu tepla.

Rekuperácia chladu je funkcia, ktorá pomáha mierne spomaliť otepľovanie interiéru v letných dňoch prevažne v ranných hodinách, keď sa môže stať, že v dome je chladnejšie ako von.

Pre aktiváciu rekuperácie chladu je potrebné, aby bolo splnených viacero podmienok teploty.

Prvou z podmienok je, aby teplota vonkajšieho vzduchu na čidle bola minimálne o 4°C vyššia, ako je teplota odvádzaného vzduchu,

a súčasne

druhou podmienkou je, aby bola teplota privádzaného vzduchu minimálne 0,5°C nad nastavenou teplotou privádzaného vzduchu.

Ak sú splnené obe podmienky súčasne, jednotka začne rekuperovať chlad, čo sa po chvíli odrazí na teplote privádzaného vzduchu. Tá môže mať hodnotu napríklad 22°C (pri 75% účinnosti), ak je von 25°C.

Príklad 1: Vstupné údaje: Teplota – vonkajší vzduch: 22.3°C Teplota – odvádzaný vzduch: 20.6°C Teplota – privádzaný vzduch: 22.7°C Nastavená teplota privádzaného vzduchu: 21.5°C

Prvá podmienka – nesplnená (22.3 nie je min. o 4 viac ako 20.6) Druhá podmienka – splnená (22.7 je min. o 0.5 viac ako 21.5) Rekuperácia chladu – neaktívna – prebieha iba vetranie bez akejkoľvek rekuperácie.

Príklad 2: Vstupné údaje: Teplota – vonkajší vzduch: 24.9°C Teplota – odvádzaný vzduch: 20.6°C Teplota – privádzaný vzduch: 25.3°C Nastavená teplota privádzaného vzduchu: 20°C

Prvá podmienka – splnená (24.9 je min. o 4 viac ako 20.6) Druhá podmienka – splnená (25.3 je min. o 0.5 viac ako 20) Rekuperácia chladu – aktívna – prebieha rekuperácia chladu a teplota privádzaného vzduchu sa upraví – zníži.

Po chvíli začne mať privádzaný vzduch teplotu okolo 22°C (pri 75% účinnosti rekuperácie) namiesto zhruba 25°C, ak by sme iba vetrali.

3 views0 comments

Comments


bottom of page